Logowanie
zaloguj się
Przypomnij hasło
wyślijPowrót
Sukces!
Link do zmiany hasła został wysłany na hello@frogriot.com
ZAMKNIJ
2019-02-19

Współpraca z Polską Akcją Humanitarną

Polska Akcja Humanitarna wspólnie z TOI TOI Polska,  wybudowała w 2018 roku dwie potrójne toalety wraz ze stacją do mycia rąk w Szkole Podstawowej Sheikh Zaid w Qalimow, w regionie Middle Shabelle w Somalii.

Qalimow to wioska z ok. 1500 gospodarstwami, należąca administracyjnie do miejscowości Bal’ad, znajdująca się 30 km na północ od niej.

Południowo-środkowa część Somalii zmaga się z wieloaspektowym kryzysem humanitarnym. Od czterech lat na tym obszarze nie było wystarczających opadów w porze deszczowej, co okazało się szczególnie dotkliwe dla społeczności żyjących z rolnictwa i hodowli zwierząt. Społeczności te straciły źródło dochodów i borykają się z niedostatkiem żywności. Susza dotknęła najbardziej pasterzy. Na obszarach dotkniętych suszą, obserwujemy bardzo wysoki wskaźnik niedożywienia. Sytuacja ta zagraża szczególnie dzieciom, które są bardzo podatne na choroby przenoszone przez wodę.

Dodatkowo w regionach Middle Shabelle i Lower Shabelle dochodzi do nie- pokojów społecznych, spowodowanych działaniami militarnymi zwalczających się grup zbrojnych, rywalizujących o zasoby. W regionie Lower Shabelle od 2016 roku dochodzi do konfliktów plemiennych o granice terytoriów. Sytuacja ta stwarza dodatkowe zagrożenie dla ludności oraz utrudnia niesienie pomocy.

Susza w okolicy Qalimow była bardzo dotkliwa, rozprzestrzeniła się również na sąsiedni region. Sytuację dodatkowo pogarsza wzrost cen żywności, spowodowany niskimi plonami. Poważne niedobory wody doprowadziły do migracji dużej liczby zwierząt gospodarskich i pasterzy, którzy koncentrują się obecnie wokół stałych źródeł wody. Brak deszczu spowodował zwiększenie odległości do takich źródeł nawet do 15 km. Część rodzin spędza całe noce, w oczekiwa- niu na pobranie wody. Obecnie zużywa się 5 litrów wody na osobę w ciągu dnia – jest to mniej niż połowa średniej sezonowej.

Przesiedlenia wywołane suszą, wpłynęły na sytuację i bezpieczeństwo dzieci. Część rodzin, migrując, była zmuszona zostawić dzieci pod opieką dalszych krewnych lub wysłać je do pracy. Niejednokrotnie dzieci samodzielnie migrują do miast, na stałe oddzielając się od rodziny. W takich warunkach są narażone na przemoc i wyzysk.

Niewystarczający dostęp do ujęć wody oraz sanitariatów pozostaje największym wyzwaniem w regionie. Brak wystarczającej konserwacji ujęć wody i toalet przekłada się z kolei na brak higieny i związane z tym wybuchy chorób powodowanych dostępem do zanieczyszczonej wody, np. biegunki i cholery.

PAH zorganizowała kompleksowe działania wodno-sanitarne w szkole podstawowej Sheikh Zahid w Qalimow. Szkoła liczy 268 uczniów. PAH dostarczyła generator 30KV i pompę o mocy 15KW do wykonania odwiertu na terenie szkoły. Społeczność lokalna również będzie mogła pobierać wodę z powstałego ujęcia.

Dzięki dofinansowaniu firmy TOI TOI Polska powstały również dwie potrójne latryny, osobne dla chłopców i osobne dla dziewcząt, z zainstalowanymi stanowiskami mycia rąk. W ramach projektu do szkoły zostały również dostarczone materiały sanitarne, m.in. podpaski higieniczne dla dziewcząt w wieku dojrzewania.

Działalność ta przyczyniła się do zwiększenia frekwencji szkolnej zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców. Obecnie uczniowie codziennie praktykują mycie rąk, mają dostęp do czystych i godnych sanitariatów, co również poprawiło stan zdrowia uczniów i zmniejszyło liczbę zachorowań na biegunkę. Wcześniej nie było czystych i wystarczających urządzeń sanitarnych w szkole. Uczniowie, głównie dziewczęta wychodziły ze szkoły w poszukiwaniu latryny, z której mogłyby wygodnie skorzystać.

aktualności

2019-05-10

Festiwal Uśmiechu w Opolu

2019-05-05

TOI TOI na 18 edycji PZU Cracovia Maraton

2019-04-21

TOI TOI dla biegaczy ORLEN Warsaw Marathonu 2019

2019-04-15

Spersonalizowane toalety TOI TOI w Poznaniu

2019-04-08

DOZ Maraton w Łodzi na starcie 110 kabin TOI Fresh!

2019-03-10

Intel Extreme Masters 2019

2019-02-19

Współpraca z Polską Akcją Humanitarną

2019-02-15

TOI KIDS oczami dzieci

2018-12-04

Światowy Dzień Toalety w Bydgoszczy

2018-08-08

TOI TOI na wielkiej trasie Red Bull 2018 z Quebonafide

2018-01-31

Toi Toi użyty niezgodnie z przeznaczeniem

2018-01-22

Mobilne Łaźnie kontenerowe dla osób bezdomnych w Warszawie

2017-12-08

XXV Memoriał Edwarda Hodury – Sopot Beach Rugby 2017

2017-12-06

Światowy Dzień Toalety 2017 w Lublinie

2017-12-03

Światowy Dzień Toalety 2017 w Trzebini

2017-11-22

Światowy Dzień Toalety 2017 w Opolu

2017-06-14

Kultura wysoka i TOI TOI

2017-05-25

WINGS FOR LIFE 2017

2017-05-24

TOI CAMP 2017

2017-05-24

Intel Extreme Masters 2017

2016-08-30

Beerfest 2016 w Parku Śląskim

2016-08-23

Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2016

2016-08-04

Mistrzostwa Polski w rugby na plaży w Sopocie w najbliższą sobotę

2016-07-22

TOI TOI Polska na imprezie „Zdobywamy Górę Kamieńsk”

2016-07-18

IMPREZA FIRMOWA SKODA 18-19.06.2016

2016-07-05

Ja i moje ekologiczne miasto

2016-07-05

Wschód kultury

2016-07-01

Zawody jeździeckie

2016-06-28

TOI TOI Polska na XIX Dniach Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach

2016-05-24

Firma TOI TOI zrealizowała projekt kolorowych toalet przenośnych

wszystkie aktualności