Logowanie
zaloguj się
Przypomnij hasło
wyślijPowrót
Sukces!
Link do zmiany hasła został wysłany na [email protected]
ZAMKNIJ
W TOI TOI & DIXI zajmujemy się opracowywaniem przenośnej infrastruktury sanitarnej. Nasze mobilne rozwiązania i koncepcje higieniczne wykorzystywane są tam, gdzie są niezbędne. Zapewniając poziom komfortu porównywalny z tym do jakiego mamy dostęp w obiektach budowlanych. Przywiązujemy dużą wagę do prowadzenia naszej działalności w sposób, który oszczędza zasoby i chroni środowisko. Staramy się podążać drogą zrównoważonego rozwoju. Nieustannie ulepszając nasze produkty i usługi, zmniejszając wpływ naszej działalności na środowisko oraz zapewniając naszym pracownikom oparte na szacunku i bezpieczne środowisko pracy, aktywnie przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju. Przebyliśmy długą drogę w tych obszarach od czasu wdrożenia systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem w 2022 roku, którą teraz dokumentujemy w naszym raporcie zrównoważonego rozwoju.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na trzech filarach: „Produkty i usługi”, „Środowisko” oraz „Pracownicy”. Każdy z tych filarów strategicznych jest podzielony na obszary działania. Taka struktura pozwala nam zarządzać naszymi działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju w sposób systematyczny i długoterminowy. Zapewnia również przejrzystość aktualizacji postępów, które przedstawiamy naszym interesariuszom.

Produkty i usługi

Naszą aspiracją w zakresie naszych produktów i usług jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które spełniają zarówno potrzeby naszych klientów, jak i potrzeby dotyczące zrównoważonego rozwoju. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, zapewniamy najwyższy możliwy poziom higieny, sukcesywnie zwiększając liczbę przenośnych toalet w naszej ofercie, które są wyposażone w umywalki i dozowniki środków dezynfekcyjnych. Nasze zaangażowanie w zapewnienie najwyższego poziomu higieny jest również widoczne w naszej nowej serii TOI HYGIENE+®, w której kluczowe komponenty są wykonane z innowacyjnego materiału o właściwościach przeciwbakteryjnych. Natomiast biorąc pod uwagę zrównoważony rozwój, inwestujemy w długowieczność produktów, efektywność energetyczną i wykorzystanie materiałów przyjaznych dla środowiska. Jednym z kluczowych sposobów, dzięki którym możemy to osiągnąć, jest zwiększenie procentowego udziału materiałów pochodzących z recyklingu w naszych produktach. Nasze toalety DIXI GREEN® są tego doskonałym przykładem, gdyż składają się w co najmniej 50% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, wśród których dużą część stanowią zużyte narzędzia połowowe. 

43,5% umywalek

43,5% wszystkich nowo wyprodukowanych kabin toaletowych zawiera umywalki.

50% surowców pochodzących z recyklingu

Przewidujemy, że do 2025 r. łączny udział surowców pochodzących z recyklingu w produkcji kabin toaletowych wyniesie 50%. Oprócz tego wykorzystuje się zużyte narzędzia połowowe.

„Podwójnie zrównoważony”

"Cieszymy się, że nasze podwójnie zrównoważone moduły DIXI GREEN® są tak popularne wśród naszych klientów! Mówiąc „podwójnie zrównoważone” mam na myśli to, że chronią one środowisko zarówno ze względu na swoją długą żywotność, jak i materiał pochodzący z recykling."

Dane i fakty

12.668.605 SERWISÓW ROCZNIE
425.943 TOALET PRZENOŚNYCH
> 20 LAT ŻYWOTNOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW

Środowisko

Ochrona środowiska jest dla nas niezwykle istotną kwestią, dlatego też aktywnie podejmujemy działania mające na celu redukcję emisji i unikanie zanieczyszczeń. Przykładowo, sukcesywnie przestawiamy naszą flotę pojazdów firmowych na alternatywne technologie napędowe, ponieważ jest to obecnie nasza największa szansa na obniżenie emisji CO2. Poważnie podchodzimy również do kwestii wydajności i poszanowania zasobów naturalnych naszej planety. Doprowadziło nas to do standaryzacji i optymalizacji naszych procesów i usług w celu ograniczenia zużycia wody i chemikaliów do minimum. Prowadzone przez nas na bieżąco badania nad doskonaleniem procesów oznaczają, że stale zmniejszamy nasz negatywny wpływ na środowisko.

„Nigdy nie generowałem tak małej ilości CO2”

„Przez wszystkie lata pracy jako kierowca w firmie TTD nigdy nie generowałem tak małej ilości CO2 podczas przejazdów służbowych, jak teraz. Zdecydowanie wrzuciliśmy wyższy bieg w naszym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój”.

50% ciężarówek firmowych z alternatywnymi napędami

50% wszystkich nowych pojazdów firmowych musi być wyposażonych w napędy alternatywne do 2028 r.

Zapotrzebowanie na energię 56 gospodarstw domowych

56 gospodarstw domowych mogło zaspokoić swoje roczne zapotrzebowanie na energię dzięki 5 elektrowniom fotowoltaicznym obsługiwanym przez Grupę TOI TOI & DIXI w Polsce.

Dane i fakty

78 MILIONÓW PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW
36,672 T ŚLADU WĘGLOWEGO
126,943 M³ LITRÓW ŚWIEŻEJ WODY

Pracownicy

Mamy szczególne zobowiązanie wobec naszych pracowników - choćby z tego powodu, że Grupa TOI TOI & DIXI nie odniosłaby sukcesu, jakim szczyci się dzisiaj bez nich, bez ich pracy, zaangażowania i motywacji. Zobowiązanie to obejmuje zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy - obszaru, w którym obniżenie wskaźnika wypadków jest naszym najwyższym priorytetem. Minimalizujemy ryzyko dla naszych pracowników poprzez konsekwentne i bezkompromisowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Przywiązujemy również dużą wagę do poszerzania i ulepszania naszej wewnętrznej oferty szkoleniowej. To właśnie regularne szkolenia i rozwój zawodowy są kluczem do umożliwienia naszym pracownikom nieustannego pogłębiania wiedzy i doświadczenia. Inwestujemy w ich ciągły rozwój zawodowy, aby mogli utrzymywać swoje umiejętności na odpowiednim poziomie i rozwijać swoją karierę. Oprócz tego aktywnie tworzymy kulturę korporacyjną opartą na otwartości, różnorodności i wzajemnym szacunku. Wymaga to dialogu, a jednym z głównych sposobów, dzięki którym możemy to osiągnąć, są regularne badania satysfakcji pracowników.

„Otwarci, pełni szacunku i konstruktywni”

„Jaki jest sekret naszych licznych sukcesów w napędzaniu innowacji? Fakt, że pracujemy w zróżnicowanych zespołach i zawsze jesteśmy otwarci, pełni szacunku i konstruktywni we wzajemnych relacjach”.

„Wykracza daleko poza zwykłe...”

„Szkolenie, które prowadzę, zmienia pracowników w pełnoprawnych specjalistów ds. bezpieczeństwa pracy - wykracza daleko poza zwykłe środki ostrożności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki temu bezpieczeństwo naszej organizacji wzrasta we wszystkich spółkach grupy”.

3242 pracowników

W samych tylko pięciu krajach o najwyższych przychodach Grupa TOI TOI & DIXI zatrudnia 3 242 pracowników, z czego prawie 70% stanowią nasi kierowcy.

Dane i fakty

5,320 Pracowników
2.212 Kierowców serwisowych
44 LATA Ø STARSZYCH FIRM NA RYNKU

Zamów online